Ce credem?

  • Credem că împlinirea vieții se obține doar prin dobândirea Duhului Sfânt.
  • Acesta se poate obține doar prin Credință adevărată și prin Fapte plăcute lui Dumnezeu
  • Credem că Ortodoxia și milostenia sunt calea cea mai ușoară de urmat spre mântuire

Care este misiunea noastră?

Există categorii sociale foarte vulnerabile, iar incapacitatea de a le oferi cele necesare cauzează probleme sociale complexe cu efecte pe termen lung. De aceea, misiunea noastră este să ne implicăm în acoperirea necesarului de bază pentru aceste categorii sociale, promovând și practicând dragostea creștină.

Cum ne atingem scopul?

Scopul Asociaţiei „Sfintele Mucenițe Ecaterina și Filofteia” este ca necesitățile de bază ale categoriilor sociale foarte vulnerabile (mai ales săracii, copiii și bătrânii) să fie acoperite din dragostea celorlalți, printr-o mai bună cunoaștere și ajutorare. Acţiunile şi proiectele noastre vin să creeze premisele şi să asigure suport pentru ca acest lucru să se întâmple în cele mai bune condiţii.

Activităţile de informare şi consiliere, precum şi activităţile de voluntariat şi contribuţiile pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile sunt factori declanşatori pentru ca potenţialii actori sociali să înţeleagă nevoia şi să aibă ocazia de a se decide să se implice și să ajute. Proiectele noastre vizează aceste aspecte.

Oferim servicii de asistență pentru persoanele care se pot implica și ajuta. În acest sens organizăm grupurile de suport.

Acolo unde, din motive independente nu există altă posibilitate de intervenţie, ne implicăm în dezvoltarea durabilă a comunităților de persoane vulnerabile și obținerea celor mai bune rezultate în condițiile date.